با پزشکان

نظام سلامت

آیا آزمایشگاه‌های کوچک باید جای خود را به آزمایشگاه‌های بزرگ بدهند؟ (بخش سوم: نگاهی به کشور چین)

همواره ایجاد یک نظام سلامت پیشرفته در کشور چین از چالش‌های بزرگ بوده است.

اطلاعات آزمایشگاهی

پرسش بیماران

سروتونین، آزمایشی برای افسردگی؟

آزمایش سروتونین قادر به تشخیص کمبود سروتونین مغز نیست!

با پزشکان

ژنتیک

آزمایش سلامت جنین: از رؤیا تا واقعیت (بخش دوم)

عصای دست پزشکان، بلای جان بیماران

با پزشکان

نظام سلامت

آیا آزمایشگاه‌های کوچک باید جای خود را به آزمایشگاه‌های بزرگ بدهند؟ (بخش دوم)

نسل پزشکان و مؤسسات تشخیصی یا درمانی مستقل و کوچک با سرعت خیره‌کننده‌ای در حال ناپدید شدن است.

اطلاعات آزمایشگاهی

آزمایش بر بالین

آزمایش‌های خودانجام و چشم‌انداز پزشکی نوین

مانند بسیاری از فناوری‌ها، این فناوری نیز دارای محدودیت‌ها و معایبی است که اگر به آن‌ها توجه نشود، می‌تواند مخرّب و حتی مرگبار باشد.

مشترک شوید